Ağ Çözümleri

    • Yapısal Kablolama Çözümleri

Kurumum ihtiyaç duyduğu ağ ürünlerinin birbirlerine  güncel kablolama teknolojileriyle bağlanmasıdır . Bilgi akışını hızlandıracak optimizasyonun yapılabilmesi için kablo seçimi ve bu kabloların ne şekilde konumlandırıldığı önemli hale gelmektedir .

  • Fiber Optik Kablolama Çözümleri

Kurumda yüksek ağ gereksinimleri varsa fiber optik çözümlerimizi konumlandırmaktayız. Fiber teknoloji büyük verilerin , ses ve video gibi yüksek kalite beklenen verilerin aktarımında avantaj sağlar . Bu verileri kesintisiz ve hızlı bir şekilde aktarmakta yardımcı olur .

  • Wireless ( Kablosuz ) Ağ Çözümleri

Kurumlarda taşınabilirliği arttırmak ve verimliliği paralelinde yükseltmek için kablosuz ağ çözümleri konumlandırılmaktadır.  Kablosuz teknoloji günümüzde gelişerek yüksek hızlarda veri aktarımına elverişli hale gelmiştir. Kurumlarda misafir ağları ve kurum içi kullanılan haberleşme cihazlarında (taşınabilir bilgisayarlarda veya el terminallerinde ) kablosuz çözümler kullanılmasında yardımcı oluyoruz.

  • Network Switch  Çözümleri

Kurumunuzun bilgi sistemleri birbirine  Network Switch’lerle bağlanır .  Ağ  hızı , ağ kalitesi ve bilginin akışının sürekli ve düzenli olabilmesi için doğru ürünler konumlandırılması gerekmektedir .  Test ettiğimiz ve stabil çalışan ürünleri konumlandırarak network altyapınızı güvenilir hale getiriyoruz

 

Comments are closed